புதிய பாடத்திட்டம்

புதிய பாடத்திட்டம்

Size
Video tutorial by:

Study more »புதிய பாடத்திட்டம்1. அளவையியலின் இயல்பும் பாடப்பரப்பும் / அறிமுகம்
(வரைவிலக்கணம், வரலாறு, ஏனய துறைகளுடனான தொடர்பு, நடைமுறை பயன்பாடு)
2. அளவையியலின் நவீன நோக்கு
 • பதங்கள் - (பத வகைகள், தர்க்கத் தொடர்புகள்)
 • சிந்தனை விதிகள்
 • எடுப்புக்கள் - (எடுப்பு வகைகள், எடுப்புக்களில் பதங்களின் வியாத்தி நிலை)
3. பாரம்பரிய அளவையியல் அனுமானம்
 • உடன் அனுமானம் - (எடுப்பு முரண்பாடு, வெளிப்பேறு)
 • ஊடக அனுமானம் ஃ நியாயத்தொடை
4. வகுப்பு அளவையியல் / வென் வரைபடம்
5. குறியீட்டு அளவையியல்
(குறியீட்டாக்கம், உண்மை அட்டவணை முறை, பெறுகை முறை, தேற்றங்கள்)
6. மரவரிப்பட முறை / விருட்ச வரைபட முறை
(பொது விதிகள், வாய்ப்பை தீர்மானித்தல், கிளையாக்கம் - மூடிய நிலை, திறந்த நிலை)
7. பயனிலைச் சேர்க்கை / பயனிலைத் தருக்கம்
(பயனிலையாக்கம், பிணைப்பும் சுயாதீனமும், விதிகளும் எளிய அனுமானமும்)
8. தர்க்கப் போலிகள்
(சிவில், குற்றவியல் வழக்குகளின் தன்மை, நியமப்போலி, நியமமில் போலி)

6 Reviews

 1. ஒரு மனிதனேனும் கொம்புடயவன் அல்ல என்ன எடுப்பு ?

  பதிலளிநீக்கு
 2. தொலமியின் வானியற் கொள்கையை விஞ்ஞானக் கருதுகோள் எனும் தலைப்பில் எவ்வாறு விளக்குவது?

  பதிலளிநீக்கு
 3. ~^x(Fx utkidai Gx) alavakka maruppakka kotpattil matram seivathu epadi?

  பதிலளிநீக்கு
  பதில்கள்
  1. அளவாக்க மறுப்பாக்கம் :
   1. அளவை மாற்றுக
   2. அளவை மறுக்க வேண்டும்
   3. வாக்கியத்தை மறுக்க வேண்டும்
   Answer :
   Vx ~ (Fx->Gx)

   நீக்கு

Contact form

பெயர்

மின்னஞ்சல் *

செய்தி *