பொது அறிவு தொகுதி - 1

பொது அறிவு தொகுதி - 1

Size
Video tutorial by:

Study more »

பொது அறிவு

 • கண்டங்களில் பெரியதுஆசியா கண்டம்.
 • கடல்களில் பெரியது பசுபிக் பெருங்கடல்.
 • தீவுகளில் பெரியது ஆஸ்திரேலியா தீவு.
 • சிகரங்களில் பெரியதுஎவரெஸ்ட் சிகரம்.
 • மலைகளில் பெரியது இமயமலை.
 • ஆறுகளில் பெரியது அமேசான் ஆறு.
 •  ஏரிகளில் பெரியது காஸ்பியன் ஏரி.
 •  பாலைவனங்களில் பெரியது சஹாரா பாலைவனம்.
 •  பாறைகளைப் பற்றிய படிப்புக்கு பெட்ராலஜி என்று பெயர்.
 •  வெள்ளை யானைகளின் நிலம் என்றழைக்கப் படுவது தாய்லாந்து.
 •  மலைகளின் நிலம் என்றழைக்கப்படுவது மியான்மர்.
 •  மணலின் வேதியியல் பெயர் சிலிகான் - டை - ஆக்ஸைடு.
 •  மண்புழுவுக்கு ஐந்துஇதயங்கள் உள்ளன.
 •  மிக வெப்பமான கோள் வெள்ளி.
 •  உலகில் 2000 வகையான பாம்புகள் உள்ளன.
 •  சூரிய ஒளி பூமியை வந்தடைய 8.3 நிமிடங்கள்ஆகின்றன.
 •  அரபிக் கடலின் ராணி எனப்படுவது கொச்சின்.
 

0 Reviews

Contact form

பெயர்

மின்னஞ்சல் *

செய்தி *