கணக்கு (விளக்கம்) -கணக்கீடு - Video tutorial

கணக்கு (விளக்கம்) -கணக்கீடு - Video tutorial

Size
Video tutorial by:

Study more »

1 Reviews

  1. கணக்கீட்டு எண்ணக்கருவில் அண்மையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை குறிப்பிட முடியுமா?

    பதிலளிநீக்கு

Contact form

பெயர்

மின்னஞ்சல் *

செய்தி *