ஆங்கில பாடப் பயிற்சி 8 (There is)

ஆங்கில பாடப் பயிற்சி 8 (There is)

Size
Video tutorial by:

Study more »

நாம் ஆங்கில பாடப் பயிற்சி 7 ல் "இருக்கிறதுஎன்பதைக் குறிக்கும் "have/have got" சொற்களை மையப்படுத்திய கிறமர் பெட்டர்னைக் கற்றோம்.

இன்று "there is" எனும் சொல்லை மையப்படுத்திய கிறமர் பெட்டர்னை கற்கப் போகின்றோம்இந்த "there is" எனும் சொல்லும்நாம் சென்றப் பாடத்தில் கற்ற "have"எனும் சொல்லும் தமிழில் "இருக்கிறதுஎனும் ஒரே அர்த்ததைத் தான் தருகின்றன.இருப்பினும் இவ்விரண்டினதும் பயன்பாடுகள் வெவ்வேறானவை என்பதை கருத்தில் கொள்க.

There is + "இருக்கிறதுஎனும் சொல்லை மையப்படுத்தி இன்றைய கிறமர் பெட்டர்னை 22வாக்கியங்களாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதுஇவற்றையும் நாம் ஏற்கெனவே கற்ற "கிறமர் பெட்டன்களைப்போல் மனப்பாடம் செய்துக் கொள்ளுங்கள்இது மிகவும் இலகுவான ஒரு பாடப் பயிற்சி முறையாகும்.

ஆங்கிலத்தில் "Well begun is half done" என்பர்அதுபோல் எமது ஆங்கில பாடப் பயிற்சியில் வழங்கப்படும் "கிறமர் பெட்டன்களைநீங்கள் மனப்பாடம் செய்துக்கொண்டாலே பாதி வெற்றிப்பெற்று விட்டதற்கு சமனானதாகும்.

நீங்கள் புதிதாக இந்த "ஆங்கிலம்வலைத்தளத்திற்கு வருகைத்தந்தவரானால் எமது பாடப் பயிற்சிகளை ஆங்கில பாடப் பயிற்சி 01 லிருந்தே தொடரும் படி கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.அதுவே மிக எளிதாக இப்பாடப்பயிற்சிகளை தொடர வழிவகுக்கும்.
  There is a book.
  இருக்கிறது ஒரு புத்தகம்.
  There is not a book. (isn’t)
  இல்லை ஒரு புத்தகம்.
  There are books.
  இருக்கின்றன புத்தகங்கள். (பன்மை/ Plural)

  There are not books. (aren’t)
  இல்லை புத்தகங்கள். (பன்மை/ Plural)

  There can be a book.
  இருக்க முடியும் ஒரு புத்தகம்.
  There can't be a book.
  இருக்க முடியாது ஒரு புத்தகம்.
  There will be a book.
  இருக்கும் ஒரு புத்தகம்.
  There won't be a book.
  இருக்காது ஒரு புத்தகம்.
  There was a book.
  இருந்தது ஒரு புத்தகம்.
  There would have been a book.
  இருந்திருக்கும் ஒரு புத்தகம்.
  There were books
  இருந்தன புத்தகங்கள். (பன்மை/ Plural)

  There must be a book.
  (நிச்சயமாகஇருக்க வேண்டும் ஒரு புத்தகம்.
  There must have been a book.
  இருந்திருக்க வேண்டும் ஒரு புத்தகம். (நிச்சயமாக)
  There may be a book.
  இருக்கலாம் ஒரு புத்தகம்.
  There may have been a book.
  இருந்திருக்கலாம் ஒரு புத்தகம்.
  There has to a book.
  இருக்கவேண்டும் ஒரு புத்தகம்.

  There have to be books.
  இருக்கவேண்டும் புத்தகங்கள். (பன்மை/ Plural)

  There should be a book.
  இருக்கவே வேண்டும் ஒரு புத்தகம்.
  There ought to be a book.
  எப்படியும் இருக்கவே வேண்டும் ஒரு புத்தகம்.

  There has been a book.
  சற்றுமுன்பிருந்து/கிட்டடியிலிருந்து இருக்கிறது ஒரு புத்தகம்.
  There had been a book.
  அப்போதிருந்து/அக்காலத்திலிருந்து இருந்தது ஒரு புத்தகம்.

  There have been books.
  சற்றுமுன்பிருந்து/கிட்டடியிலிருந்து இருக்கின்றன புத்தகங்கள். (பன்மை/ Plural)

  Home work:
  There is a book on the table. (3, 4, 11, 17, 22 Plural)
  இருக்கிறது ஒரு புத்தகம் மேசையின் மேல்
  There is an election in the USA .(3, 4, 11, 17, 22 Plural)
  இருக்கிறது ஒரு தேர்தல் அமெரிக்காவில்
  There are two classical languages in India. (1, 2, 9, 16, 20 Singular)
  இருக்கின்றன இரண்டு செம்மொழிகள் இந்தியாவில்.
  There are 1652 languages in India. (1, 2, 9, 16, 20 Singular)
  இருக்கின்றன 1652 மொழிகள் இந்தியாவில்.
  There are 6760 languages in the world. (1, 2, 9, 16, 20 Singular)
  இருக்கின்றன 6760 மொழிகள் உலகத்தில்.
  There are hundred of vegetable items in the market. (1, 2, 9, 16, 20 Singular)
  இருக்கின்றன நூற்றுக்கணக்கான மரக்கறி வகைகள் சந்தையில்.
  கவனிக்கவும்:

  ஒருமையாக ஆரம்பிக்கும் வாக்கியங்களில் 3, 4, 11, 17, 22 போன்ற இடங்களில் பன்மையாக (Plural) மாற்றி எழுதுங்கள்.

  பன்மையாக ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கும் வாக்கியங்களில் 1, 2, 9, 16, 20 போன்ற இலக்கங்களின் போது (Singular) ஒருமையாக மாற்றி எழுதுங்கள்.
  வேறுபாடுகள் (Have / There is)

  “haveதன்னுடையஅல்லது தனக்கே சொந்தமாக "இருக்கிறதுஎனும் உரிமையைக் குறிப்பதற்கு பயன்படுகின்றது.

  there is - பொதுவாக "இருக்கிறதுஎன்பதை குறிப்பதற்கு பயன்படுகின்றது.

  உதாரணமாக:

  “I have a book.” எனும் போது "என்னிடம் இருக்கிறது ஒரு புத்தகம்.” என பொருள்படுகின்றதுஅதாவது தன்னிடம் அல்லது தனக்கு உரிமையாக "ஒரு புத்தகம் இருக்கிறதுஎன்பதை அவ்வாக்கியம் வெளிப்படுத்துகிறது
  "There is a book on the table." எனும் இவ்வாக்கியம் "இருக்கிறது ஒரு புத்தகம் மேசையின் மேல்எனும் போது அப்புத்தகம் யாருடையதுயாருக்கு உரிமையானது?என்பதைப் பற்றியெல்லாம் விவரிக்கவில்லைபொதுவாக "ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது." அது "மேசையின் மேல் இருக்கிறது." என்பதை மட்டுமே விவரிக்கிறது என்பதை கருத்தில் கொள்கஅது யாருடையது என்பது எமக்குத் தெரியாது அல்லது உரிமையாளர் யார் என்பதை குறிப்பிடாமல் பேசுகின்றோம்.
குறிப்பு:

Here – இங்கே

There – அங்கே

Here and there – இங்கும் அங்கும்

"There" என்ற சொல் "அங்கேஎன பொருள்பட்டாலும் இந்த கிறமர் பெட்டர்னில் உள்ள"There is +" எனும் சொல்லுக்கு அவ்வாறான அர்த்தம் கொள்ளவேண்டாம். “இருக்கிறது"எனும் அர்த்தத்திலேயே பயன்படுத்துங்கள்.

சரிபயிற்சிகளைத் தொடருங்கள்.

இப்பாடம் தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகங்கள் விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்னூட்டம் ஊடாகவோ அல்லது முகப்பில் காணப்படும் எமது மின்னஞ்சல் ஊடாகவோ தொடர்புக்கொள்ளலாம்அதேவேளை உங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்களை தெரிவிக்கவும் மறவாதீர்கள்.

நன்றி!

அன்புடன்
www.agaram.lk

0 Reviews

Contact form

பெயர்

மின்னஞ்சல் *

செய்தி *