நாடுகளும் அவற்றின் தேசிய விளையாட்டுக்களும்!

நாடுகளும் அவற்றின் தேசிய விளையாட்டுக்களும்!

Size
Video tutorial by:

Study more »

 • இந்தியா : ஹாக்கி
 • பாகிஸ்தான் : ஹாக்கி
 • கனடா : ஐஸ்ஹாக்கி
 • ஆஸ்திரேலியா : கிரிக்கெட்
 • இங்கிலாந்து : கிரிக்கெட்
 • பிரேசில் : கால்பந்து
 • ரஷ்யா : செஸ், கால்பந்து
 • ஸ்காட்லாந்து : ரக்பீ, கால்பந்து
 • சீனா : டேபிள் டென்னிஸ்
 • மலேசியா : பேட்மிடன்
 • அமெரிக்கா : பேஸ்பால்
 • ஜப்பான் : ஜுடோ அல்லது ஜீட்சு
 • ஸ்பெயின் : காளை அடக்குதல்


இங்கு இடம்பெறாதவை, உங்களுக்குத் தெரிந்தவற்றையும் மூலம் பதிவு செய்யுங்கள்

0 Reviews

Contact form

பெயர்

மின்னஞ்சல் *

செய்தி *